“โปรไบโอติก” มาจากภาษากรีก มีความหมายว่า “เพื่อชีวิต (for life)” โปรไบโอติกเป็นจุลินทรีย์ที่มีชีวิตในรูปของอาหารหรืออาหารเสริม ซึ่งหากเราได้รับจุลินทรีย์ที่มีชีวิตในปริมาณเพียงพอจะช่วยทำให้สุขภาพดีขึ้น โปรไบโอติกจะทำให้จุลินทรีย์ในลำไส้เกิดความสมดุล นำมาซึ่งสุขภาพที่ดีของลำไส้ซึ่งส่งผลดีต่อร่างกาย

ชนิดของจุลินทรีย์โปรไบโอติก ส่วนใหญ่เป็นแบคทีเรียที่อยู่ในกลุ่มของแบคทีเรียกรดแลคติก ได้แก่ Lactobacillus, Bifidobacterium, Streptococcus นอกจากนี้ยังมีจุลินทรีย์ชนิดอื่น เช่น ยีสต์ ซึ่งเป็นโปรไบโอติกที่มีความสำคัญเช่นกัน แต่โดยส่วนใหญ่แล้วจุลินทรีย์ที่นิยมนำมาใช้จะเป็น Lactobacillus และ Bifidobacterium เนื่องจากแบคทีเรียทั้งสองชนิดเป็นผู้อาศัยที่มีลักษณะเด่นในลำไส้ กล่าวคือ Lactobacillus เป็นแบคทีเรียที่อาศัยอยู่ใน “ลำไส้เล็ก” ส่วน Bifidobacterium เป็นแบคทีเรียที่อาศัยอยู่ใน “ลำไส้ใหญ่”

ดังนั้น หากร่างกายได้รับจุลินทรีย์ชนิดดีที่มีความหลากหลายก็จะช่วยเสริมสร้างให้สุขภาพแข็งแรง ทำให้อวัยวะในร่างกายที่สัมพันธ์กับทางเดินอาหารทำงานได้ดี นอกจากนี้ประโยชน์ของโปรไบโอติกยังช่วยในเรื่องระบบการย่อยอาหาร การดูดซึมแร่ธาตุและวิตามิน ป้องกันการติดเชื้อในลำไส้ ป้องกันมะเร็ง ป้องกันการเกิดโรคกระดูกพรุน ลดการตอบสนองต่ออาการอักเสบ และลดคอเลสเตอรอลในซีรั่ม

ที่น่าสนใจคือยังมีผลวิจัยที่สนับสนุนว่า โปรไบโอติก มีประโยชน์ในด้านการป้องกันการเกิดโรคและอาการต่างๆ เช่น ป้องกันฟันผุ บรรเทาอาการอักเสบหลังการผ่าตัด ช่วยรักษาอาการเปื่อยของแผลในลำไส้ รักษาโรคลำไส้อักเสบเรื้อรัง บรรเทาอาการท้องร่วง และช่วยกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันอีกด้วย

ข้อมูลจาก : บทความ ‘เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับจุลินทรีย์ที่เป็นมิตร โปรไบโอติก (probiotics)’ เขียนโดย พนารัตน์ มอญใต้

ด้วยความปรารถนาดี
Interpharma Thailand