TS6 Probiotic

Probac 7

Probac 10 Plus

TS6 Mousse

TS6 Serum

TS6 Mist

Pure Krill Oil

โรคกระเพาะอาหารอักเสบ

 
โรคกระเพาะ โรคกระเพาะอาหาร โรคกระเพาะ อาหารอักเสบ อาการ โรคกระเพาะ การรักษา โรคกระเพาะ การป้องกัน โรคกระเพาะ
     กระเพาะอาหารอักเสบ หมายถึง การอักเสบของเยื่อบุกระเพาะอาหาร เพียงบางส่วนหรือบางบริเวณเท่านั้น
 
แบ่งเป็นประเภทต่างๆ ดังนี้
 
  •  โรคกระเพาะอาหารอักเสบชนิดเยื่อบุกร่อน (Erosive gastritis)

  •  โรคกระเพาะอาหารอักเสบชนิดเรื้อรัง (Chronic-Nonerosive gastritis)

  •  โรคกระเพาะอาหารอักเสบชนิดจำเพาะ (Specific types of gastritis)
 
โรคกระเพาะอาหารอักเสบชนิดเยื่อบุกร่อน (Erosive gastritis)
 
     หมายถึง ภาวะที่เยื่อบุกระเพาะอาหารมีลักษณะแดงและกร่อน เป็นแผลตื้นๆ หลายแห่ง อาจมีภาวะเลือดออก จึงมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า โรคกระเพาะอาหารอักเสบชนิดเลือดออก (Hemorrhagic gastritis) มักมีสาเหตุมาจาก
 
  •  (พบร่วมกับ) โรคตับแข็งที่มีภาวะความดันในหลอดเลือดดำตับสูง (portal hypertension)

  •  ยา โดยเฉพาะยาแอสไพริน และยาต้านอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์ (NSAID)

  •  แอลกอฮอล์

  •  ภาวะที่ร่างกายมีอาการเครียดอย่างเฉียบพลัน เช่น การบาดเจ็บรุนแรงจากอุบัติเหตุ ไฟไหม้ น้ำร้อนลวกรุนแรง ภาวะไตวาย ตับวาย ภาวะช็อก หรือการผ่าตัด เป็นต้น
 
โรคกระเพาะอาหารอักเสบชนิดเรื้อรัง (Chronic-Nonerosive gastritis)
 
  •  ชนิดเอ จะมีความผิดปกติตรงส่วนต้น (Fundus) ของกระเพาะอาหาร มีสาเหตุจากปฏิกิริยาภูมิต้านทานตัวเอง หรือออโตอิมมูน(Autoimmune) มักมีภาวะโลหิตจางจากการขาดวิตามินบี 12 ร่วมด้วย เนื่องจากไม่สามารถดูดซึมวิตามินชนิดนี้ และเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งกระเพาะอาหาร

  •  ชนิดบี จะมีความผิดปกติตรงส่วนปลาย (Antrum) ของกระเพาะอาหาร แต่ก็อาจลุกลามไปทั่วกระเพาะ มีสาเหตุจากการติดเชื้อแบคทีเรียแกรมลบ ชื่อ เฮลิโคแบกเตอร์ไพโลไร หรือเอชไพโลไร (Helicobacter pyroli : H.pyroli) โดยที่เชื้อนี้สามารถติดต่อได้จากการรับประทานอาหารหรือดื่มน้ำที่มีการปนเปื้อนของเชื้อ แล้วเข้าไปฝังตัวอยู่ใต้เยื่อบุผิวกระเพาะอาหาร


     โรคกระเพาะอาหารเรื้อรังจากเชื้อชนิดนี้ มีความสัมพันธ์กับการเกิดแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้นหรือแผลเพ็ปติก และยังเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งกระเพาะอาหารอีกด้วย
 

โรคกระเพาะอาหารอักเสบชนิดจำเพาะ (Specific types of gastritis) หมายถึง โรคกระเพาะอาหารอักเสบที่พบร่วมกับโรคต่างๆ เช่น

 
  •  การติดเชื้อรา หรือเชื้อไวรัสในผู้ป่วยเอดส์

  •  การติดเชื้อวัณโรค ซิฟิลิส หรือพยาธิ การถูกสารเคมี
 
โรคกระเพาะ โรคกระเพาะอาหาร โรคกระเพาะ อาหารอักเสบ อาการ โรคกระเพาะ การรักษา โรคกระเพาะ การป้องกัน โรคกระเพาะ อาการและอาการแทรกซ้อน
 
  •  โดยทั่วไป ผู้ป่วยโรคกระเพาะอาหารอักเสบจะมีอาการปวดจุกแน่นบริเวณใต้ลิ้นปี่ คลื่นไส้ อาเจียน เบื่ออาหาร และในบางรายอาจมีอาการท้องเดินร่วมด้วย

  •  ผู้ป่วยโรคกระเพาะอาหารอักเสบชนิดเยื่อบุกร่อน อาจมีอาการอาเจียนเป็นเลือดหรือถ่ายดำ และอาจมีอาการปวดท้องร่วมด้วย มักมีประวัติการรับประทานยา ดื่มเหล้า หรือมีภาวะเครียดก่อนมีเลือดออก

  •  ผู้ป่วยบางรายอาจไม่มีอาการแสดง จนกว่าจะเกิดภาวะแทรกซ้อน เช่น เลือดออก โลหิตจาง แล้วจึงตรวจพบจากการใช้กล้องส่องตรวจกระเพาะอาหาร (Gastroscope)

  •  ผู้ป่วยประมาณ 70 เปอร์เซ็นต์จะมีเลือดออกร่วมด้วย และจะหายไปเมื่องดยาและเหล้า มีเพียงส่วนน้อยเท่านั้นที่มีเลือดออกมากจนต้องให้เลือด ผู้ป่วยที่มีอาการเรื้อรังอาจจะทำให้มีโอกาสเป็นแผลเพ็ปติกหรือมะเร็งกระเพาะอาหารต่อไป
 
โรคกระเพาะ โรคกระเพาะอาหาร โรคกระเพาะ อาหารอักเสบ อาการ โรคกระเพาะ การรักษา โรคกระเพาะ การป้องกัน โรคกระเพาะ การรักษา
 
  •  หากมีอาการจุกเสียดแน่นท้องแบบอาการอาหารไม่ย่อย ให้ยาลดกรด ถ้าจุกแน่นมากหรือคลื่นไส้อาเจียน ให้เมโทโคลพราไมด์ร่วมด้วย

  •  ถ้ามีการแสบท้องหรือปวดท้องเวลากลางคืน หรือมีประวัติการรับประทานยาแอสไพริน หรือยาต้านการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์ ให้ยาลดกรดร่วมกับยาลดการสร้างกรดนาน 2 สัปดาห์ หากอาการดีขึ้นก็รับประทานต่อไปจนครบ 6-8 สัปดาห์

  •  หากผู้ป่วยมีอาการอาเจียนเป็นเลือดหรือถ่ายดำ ควรนำส่งไปโรงพยาบาล หรือมีอาการหน้ามืด เป็นลม หรือช็อก ควรนำส่งโรงพยาบาลทันที ในกรณีที่มีการเสียเลือดมาก อาจต้องให้เลือดและตรวจหาสาเหตุโดยใช้กล้องส่องตรวจกระเพาะลำไส้ (Endoscope) เอกซเรย์กระเพาะลำไส้โดยการกลืนแป้งแบเรียม แล้วรักษาตามสาเหตุที่พบ

  •  ในกรณีของผู้ป่วยที่รับประทานยาแล้วอาการยังไม่ดีขึ้น หรือเป็นแผลเรื้อรัง หรือมีน้ำหนักลด ควรปรึกษาแพทย์เพื่อตรวจหาสาเหตุเพิ่มเติมโดยการใช้กล้องส่องตรวจกระเพาะลำไส้ การตัดเนื้อเยื่อบุกระเพาะออกพิสูจน์ (Biopsy) แล้วรักษาตามสาเหตุที่พบ
 
     ในกรณีที่เป็นกระเพาะอาหารอักเสบเรื้อรังจากเชื้อเฮลิโคแบกเตอร์ไพโลไร (เอชไพโลไร) จะให้ยาปฏิชีวนะกำจัดเชื้อ เมื่อพบว่ามีแผลที่กระเพาะอาหารหรือลำไส้เล็กส่วนต้นร่วมด้วย
 
โรคกระเพาะ โรคกระเพาะอาหาร โรคกระเพาะ อาหารอักเสบ อาการ โรคกระเพาะ การรักษา โรคกระเพาะ การป้องกัน โรคกระเพาะ การป้องกัน
 
     มีการศึกษาที่พบว่าโพรไบโอติกสามารถที่จะยับยั้งการเกาะติดของเชื้อ H.pylori ที่เป็นสาเหตุให้เกิดโรคกระเพาะอาหารอักเสบกับผนังลำไส้ได้ นอกเหนือจากนั้นโพรไบโอติกยังสามารถช่วยลดผลข้างเคียงของการใช้ยาปฏิชีวนะในระหว่างการรักษาเพื่อฆ่าเชื้อ H.pylori โดยพบว่าอัตราการฆ่าเชื้อ H.pylori (eradication rate) สูงอย่างมีนัยสำคัญในกลุ่มที่ได้รับโพรไบโอติกร่วมด้วยเมื่อเทียบกับการได้รับการรักษาแบบ triple therapy อย่างเดียว
 
 
 
หน้าแรก     เกี่ยวกับเรา     Probiotic คืออะไร     ผลิตภัณฑ์     ติดต่อเรา     SiteMap     
© copyright Interphama.com all right reserved. Design by : designweb2you.com