บริษัทอินเตอร์ ฟาร์มา ก่อตั้งโดยกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ ซึ่งประกอบไปด้วย แพทย์ เภสัชกร ผู้เชี่ยวชาญด้านสารอาหารและโภชนบำบัด อดีตผู้บริหารบริษัทเวชภัณฑ์ชั้นนำของโลก ที่มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ในวงการแพทย์และเวชภัณฑ์มาอย่างยาวนาน โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะนำเสนอ ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ที่เป็นนวัตกรรมใหม่ๆ ที่มีประสิทธิภาพและความปลอดภัยสูง เพื่อช่วยให้ผู้ป่วยมีทางเลือกใหม่ในการป้องกันและรักษาโรค ชะลอวัย มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีชีวิตที่ยืนยาวขึ้น

  
  
บริษัท อินเตอร์ ฟาร์มา จำกัด
140/63 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั้น 25 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กทม 10500
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ Call Center : 02-634-0225 หรือ 082-422-5999 ทุกวัน 08.00 - 22.00

copyright Interpharma.co.th all right reserved.